Pyralidstopp nu

Pyralid är ett ogräsmedel som sprutas i lantbruket mot örtartade ogräs och bryts ner extremt sakta. Via stallgödsel och halm samt näringsprodukter i handeln hamnar det i fritidsodlares och husbehovsodlares odlingar. Analys av gödsel från två föreningar i Stockholm I början av juli samlades växtprover och gödsel in på Pungpinans fritidsträdgårdar och Årstafältets koloniområde. Proverna […]

Kategorier
Miljö

Pyralidskadade växter

De här växterna är förgiftade av pyralid. Det är ett ogräsmedel som sprutas i lantbruket mot örtartade ogräs och bryts ner extremt sakta. Via stallgödsel och halm samt näringsprodukter i handeln hamnar det i fritidsodlares och husbehovsodlares odlingar. Växterna på bilderna är alla fotograferade i Pungpinans fritidsträdgårdar. Tre miljoner svenskar har ett uttalat intresse för […]

Kategorier
Miljö

Tillfälligt stoppad rekommendation i miljödiplomering

På grund av riskerna med pyralider i gödsel har Koloniträdgårdsförbundet tillfälligt pausat kravet att endast använda naturgödsel i miljödiplomerade föreningar. Konstgödning blir tillåtet under en period men bäst är att använda det som finns i lottens kretslopp som gräsklipp, gödselvatten av ogräs eller guldvatten. Läs mer här

Kategorier
Miljö

Gift i stallgödsel

I början av juli samlades växtprover och gödsel in på Pungpinans fritidsträdgårdar och Årstafältets koloniområde. Proverna skickades av FOR till laboratorium i Holland och nu har svaren kommit. Växterna hade redan talat sitt tydliga språk och att Pungpinan hade större skador bekräftades av proverna. Mycket höga nivåer av klopyralid 466 µg/kg och dessutom hittades picloram […]

Kategorier
Miljö

Giftrester i gödsel

Nu är FOR:s analys av organisk gödsel och påsjordar färdig. I mer än hälften av de testade gödselmedlen fanns rester av någon av bekämpningsmedlen amino-, klopyralid och glyfosat. Se resultaten i en pdf. FOR fortsätter analysera prover under sommaren, då också stallgödsel som några av våra föreningar lämnat in. – Så länge amino- och klopyralid […]

Stockholms Koloniträdgårdar

Drömmer du om en koloniträdgård i Stockholm? Eller har du redan en? Stockholms Koloniträdgårdar organiserar över 70 föreningar i Stockholms stad och dryga 7000 kolonister. Vi är därmed den största regionen i Koloniträdgårdsförbundet.Välkommen till en trädgård för alla. Pyralider: gift i gödsel Pyralid är ett medel som sprutas i lantbruket mot ogräs. Via stallgödsel och […]