Förtroendevalda 2021

Styrelse och kommittéledamöterna väljs av årsmötet där medlemsföreningarna representeras av ombud. Varje kommitté har en styrelseledamot som sammankallande.

Styrelse

Ordinarie:
Katja Jassey, ordförande
072-029 82 98
ordforande@sthlmkoloni.se
kolonist i Pungpinan (odlingslotter)

Lisa Fagerlind, vice ordförande
073-663 75 10
kolonist i Sundby (stuglotter)

Anne-Marie Frid, kassör
070-571 79 55
kassor@sthlmkoloni.se
kolonist i Skarpnäck (stuglotter)

Maria Andersson, kolonist i Vinterviken (odlingslotter)

Michele Micheletti, kolonist i Söderbrunn (odlingslotter)

Anna Otmalm, kolonist i Lövsta (odlings- och stuglotter)

Eva Langlet, adjungerad, kolonist i Södra Årstalunden (stuglotter)

Ersättare:
Alenka Bajramovic, kolonist i Lilla Rinkeby (odlingslotter)

Estelle Conraux, kolonist i Södra Årstalunden (stuglotter)

Laszlo Donat, kolonist i Igelbäcken (odlingslotter)

Revisorer

Ordinarie:
Erica Bäckström, kolonist i Nibbla (stuglotter)

Mona Löchen, kolonist i Skrubba (stuglotter)

Revisorersättare:
Per Lindberg, kolonist i Hammarbyhöjden (odlingslotter)

Anders Nordmark, kolonist i Linnea (stuglotter)

Valberedning

Laurel Ekström, sammankallande, kolonist i Gubbkärret (odlingslotter)

Lennart Arkelid, kolonist i Skarpnäck (stuglotter)

Lena Israelsson, kolonist i Tanto Norra (odlings- och stuglotter)

Örjan Sjödin, kolonist i Skarpnäck (stuglotter)

Kommittéer

Fritidsträdgårdar
fritidstradgardar@sthlmkoloni.se
Katja Jassey, sammankallande 

Anna Diop, kolonist i Pungpinan

Suzanne Kolare, kolonist i Täppan

Maria Mendoza, kolonist i Ärvinge

Irene Remmel, kolonist i Drevviken

Information
information@sthlmkoloni.se
Eva Langlet, sammankallande

Laurel Ekström, kolonist i Gubbkärret

Katrin Holmberg, kolonist i Skarpnäcks fritidsträdgårdar

Anna Greta Stenung, kolonist i Tanto Mindre

Lennart Engstrand,, kolonist i Skarpnäck

Miljö
miljo@sthlmkoloni.se
Anna Otmalm, sammankallande 

Agneta Bergström, kolonist i Gubbängen

Helen Karlsson Eklundh, kolonist i Eriksdalslunden

Anette Svedberg, kolonist i Enskede Gård

Lena Öberg, kolonist i Gubbängen

Stugföreningar
stugforeningar@sthlmkoloni.se
Estelle Conraux, sammankallande 

Berth Erlandsson, kolonist i Eken

Stig Olsson, kolonist i Sundby

Lennart Pöppel, kolonist i Odlaren

Ulf Vallenor, kolonist i Eken

Utbildning
utbildning@sthlmkoloni.se
Michele Micheletti, sammankallande

Connie Buchheim, kolonist i Listudden

Karin Garmer, kolonist i Söderbrunn

Maj-Len Komi, kolonist i Råcksta

Värdering
vardering@sthlmkoloni.se
Lisa Fagerlind, sammankallande

Eva Agrell, kolonist i Skarpnäck

Mattias Ljunggren, kolonist i Skarpnäck

Torbjörn Röjder, kolonist i Södra Årstalunden

Göran Ståhl, kolonist i Skrubba

Tommy Ståhl, kolonist i Iris