Kategorier
Fritidsträdgårdar Möten, utbildning Styrelse

Avtal och regler i fritidsträdgårdar

Avtal och regler — teori och praktik för fritidkoloniträdgårdsföreningar

Onsdag 24 november 17.30-max 21.00, inkl. fika och tid för frågor

Plats: Kolonisternas Hus

Kursen ger kunskap om regler, traditioner och praxis i hur en fritidskoloniträdgårdsförening bör fungera i Stockholms stad.

Lennart Pöppel, tidigare ordförande för Föreningen Stor Stockholms Koloniträdgårdar och f.d. organisationssekreterare på Koloniträdgårdsförbundet, föreläser om det formella regelverk som fritidskoloniträdgårdsföreningar måste förhålla sig till. Föreläsningen handlar om allt från lagar och avtal till betydelsen av stadgar, ordningsregler och byggnadsregler samt arkivering av viktiga handlingar.

Katja Jassey, föreningsordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och ordförande i Stockholms Koloniträdgårdar, diskuterar hur styrelsen i en fritidsträdgårdsförening kan arbeta för att alla medlemmar ska följa våra regler och ordningsföreskrifter och vad vi kan göra när det uppstår problem. 

Kursen lär ut kunskap om föreningens demokratiska process, inkl. styrelsens roll, uppdrag och ansvar, betydelsen av styrelsemöte och årsmöte.

Kursen är främst avsedd för styrelseordföranden och nya styrelseledamöter. I mån av plats kan andra delta.

Anmälan senast 2021-11-17 till utbildning@sthlmkoloni.se

Ange ”Fritid” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening

Välkommen!

Kategorier
Fritidsträdgårdar

Redskapslådor

Jobbstart-Lundaverkstaden tillverkar redskapslådor och åtar sig även reparationsuppdrag. OBS att beställningar bara kan göras av föreningar, inte av enskilda medlemmar. Utförandet kan varieras – lådan kan förses med beslag som gör den inbrottssäkrare, lockets stödribbor kan läggas ovanpå eller på undersidan och pappen kan gå runt hela lockkanten. Måttet är 200 cm lång x 60 cm bred x 55 till 60 cm hög. Priset för en nytillverkad låda är endast 1.800 kr + ev. transport (febr 2021), eftersom i stort sett endast materialkostnaden debiteras och ingen moms utgår.

En bild på en låda från Lundaverkstaden på en lott.

Kontakta Rosario Fichera på Jobbstart-Lundaverkstaden för mer information.
08-760 99 19, rosario.fichera@stockholm.se