Kategorier
Möten, utbildning Miljö

Frörus i Husby

Efter några års pandemiuppehåll blir det äntligen möjligt att träffas och byta fröer inför säsongen! Fröruset 2022 kommer att äga rum i Folkets Husby lördagen den 12 februari.

Fröerna på bilden hänger på tork, senare ska de packas i små kuvert/påsar. På Fröruset träffas vi och byter fröer med varandra och får känslan av att våren är på ingång. Det brukar också vara några intressanta föredrag. Mer information om annat som händer under dagen kommer när hela programmet är klart.

Fröruset anordnas av Stockholms Koloniträdgårdar och nätverket Peppar och pumpa.

Kategorier
Möten, utbildning

Ny chans lära om kompost

Fullbokad! Nu är alla platser för detta kurstillfälle bokade.

På grund av det stora intresset blir det en upprepning av föreläsningen om kompostering.

Den 30 november kl. 18-20 föreläser Daniel Björklund Jonsson.

Anmäl dig senast 23 november till utbildning@sthlmkoloni.se . Skriv Kompost i mejlets ämnesrad. Ange vilken koloniförening du tillhör. Zoom-länk skickas ut ett par dagar innan föreläsningen.

Digital föreläsning med Daniel Björklund Jonsson, verksamhetschef och rektor vid Skillebyholm, en mötesplats och ett centrum för biodynamisk odling, utbildning och hållbar utveckling.

Under föreläsningen lär du dig komposteringens  grunder – kompostering av trädgårdsavfall, hushållsavfall, latrin och användning av mullen. Även bokashi och en jämförelse mellan konventionell kompostering och bokashi tas upp. Det blir också tid för frågor.

Kategorier
Möten, utbildning Stugföreningar Styrelse

Avtal och regler i stugföreningar

Avtal och regler — teori och praktik för stugföreningar

Onsdag 1 december 17.30- max 21.00, inkl. fika och tid för frågor

Plats: Kolonisternas Hus

Kursen ger kunskap om regler, traditioner och praxis i hur en koloniträdgårdsförening bör fungera i Stockholms stad. 

Lennart Pöppel, tidigare ordförande för Föreningen för StorStockholms Koloniträdgårdar och fd organisationssekreterare på Koloniträdgårdsförbundet, föreläser om det formella regelverk som koloniträdgårdsföreningar måste förhålla sig till. Föreläsningen handlar om allt från lagar och avtal till betydelsen av stadgar, ordningsregler och byggnadsregler samt arkivering av viktiga handlingar.  

Ewa Asplund, långvarig ordförande i Listuddens Koloniträdgårdsförening och ansvarig för flera funktioner i föreningen, diskuterar hur styrelsen i en koloniträdgårdsförening med stugor ska tillämpa de formella reglerna och hur en föreningsstyrelse ska arbeta för att alla kolonister ska följa dem. 

Kursen lär ut kunskap om föreningens demokratiska process, inkl. styrelsens roll, uppdrag och ansvar, betydelsen av styrelsemöte och årsmöte. 

Kursen är främst avsedd för styrelseordföranden och nya styrelseledamöter. I mån av plats kan andra delta.


Anmälan senast 2021-11-26 till utbildning@sthlmkoloni.se
Ange ”Stug” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening

Kategorier
Fritidsträdgårdar Möten, utbildning Styrelse

Avtal och regler i fritidsträdgårdar

Avtal och regler — teori och praktik för fritidkoloniträdgårdsföreningar

Onsdag 24 november 17.30-max 21.00, inkl. fika och tid för frågor

Plats: Kolonisternas Hus

Kursen ger kunskap om regler, traditioner och praxis i hur en fritidskoloniträdgårdsförening bör fungera i Stockholms stad.

Lennart Pöppel, tidigare ordförande för Föreningen Stor Stockholms Koloniträdgårdar och f.d. organisationssekreterare på Koloniträdgårdsförbundet, föreläser om det formella regelverk som fritidskoloniträdgårdsföreningar måste förhålla sig till. Föreläsningen handlar om allt från lagar och avtal till betydelsen av stadgar, ordningsregler och byggnadsregler samt arkivering av viktiga handlingar.

Katja Jassey, föreningsordförande i Pungpinans Fritidsträdgårdar och ordförande i Stockholms Koloniträdgårdar, diskuterar hur styrelsen i en fritidsträdgårdsförening kan arbeta för att alla medlemmar ska följa våra regler och ordningsföreskrifter och vad vi kan göra när det uppstår problem. 

Kursen lär ut kunskap om föreningens demokratiska process, inkl. styrelsens roll, uppdrag och ansvar, betydelsen av styrelsemöte och årsmöte.

Kursen är främst avsedd för styrelseordföranden och nya styrelseledamöter. I mån av plats kan andra delta.

Anmälan senast 2021-11-17 till utbildning@sthlmkoloni.se

Ange ”Fritid” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening

Välkommen!

Kategorier
Möten, utbildning

Fyra föreläsningar om biologisk mångfald

Digitala föreläsningar om biologisk mångfald

Max 100 deltagare per föreläsning. Först till kvarn!

Under hösten håller Stockholms Koloniträdgårdar fyra föreläsningar om odling och biologisk mångfald. Alla våra föreläsningar ges digitalt och äger rum på en onsdag kväll mellan 18.00 och 20.00.

Biologisk mångfald och bin, onsdag 6 oktober kl. 18–20

Digital föreläsning med Isak Isaksson, biolog vid Naturskyddsföreningens rikskansli. Isak har under många år arbetat med biologisk mångfald. Han är författare till flera böcker. 2018 var han med och startade kampanjen ”Rädda bina”. 

Under föreläsningen lär du dig hur man designar sin trädgård eller kolonilott för att gynna vilda pollinatörer, humlor, bin, fjärilar, blomflugor mm. Det blir också tid till att ställa frågor.

Anmälan senast 2021-09-29
Skriv till utbildning@sthlmkoloni.se, i ämnesrutan ange ordet ”bin” och uppge ditt namn och koloniträdgårdsförening! Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.

Varför kompostera? Onsdag 20 oktober kl. 18–20

Digital föreläsning med Daniel Björklund Jonsson, verksamhetschef och rektor vid Skillebyholm, en mötesplats och ett centrum för biodynamisk odling, utbildning och hållbar utveckling.

Under föreläsningen lär du dig komposteringens  grunder – kompostering av trädgårdsavfall, hushållsavfall, latrin och användning av mullen. Även bokashi och en jämförelse mellan konventionell kompostering och bokashi tas upp. Det blir också tid för frågor.

Anmälan senast 2021-10-13
Skriv till utbildning@sthlmkoloni.se, i ämnesrutan ange ordet ”kompost” och uppge ditt namn och koloniträdgårdsförening! Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.

Efva Kinnerfors, Svenska Örtasällskapet berättar 27 oktober om hur man designar en örtagård

Hur designar man en örtkryddgård? Onsdag 27 oktober kl. 18–20

Digital föreläsning med Efva Kinnerfors, styrelseledamot i Svenska Örtasällskapet. Efvas firma Efvas örter erbjuder föreläsningar, workshops och rådgivning. Bloggar, youtubekanal, fb och insta under namnet Efvas örter.

Under föreläsningen lär du dig hur man odlar örter i vårt klimat, om rätt jord för örtodling, hur örter ska bevattnas och om egenskaper hos olika örter.

Anmälan senast 2021-10-20
Skriv till utbildning@sthlmkoloni.se, i ämnesrutan ange ordet ”örter” och uppge ditt namn och koloniträdgårdsförening! Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.

Hur kan vi hantera för mycket och för lite vatten vid odling? Onsdag 3 november kl. 18–20

Digital föreläsning med Ingrid Wesström, forskare vid Statens Lantbruksuniversitet. Ingrid arbetar med vattenfrågor i odlingslandskap på fältnivå.

Under föreläsningen lär du dig hur du kan ta till vara, lagra, distribuera och använda regnvatten för att skapa en hållbar, klimatsmart trädgård.

Anmälan senast 2021-10-27
Skriv till utbildning@sthlmkoloni.se, i ämnesrutan ange ordet ”vatten” och uppge ditt namn och koloniträdgårdsförening! Zoom-länk skickas till din e-post-adress i god tid före mötet.

Kategorier
Möten, utbildning

Kurs för kassörer

Onsdagen den 10 november  2021 kl 17.30–20.30
i Kolonisternas hus, Hornsbergs Strand 20, Stockholm
T-bana Stadshagen eller buss 65. 

Kursen tar upp grundläggande frågor om vad man gör som kassör och är främst avsedd för nybörjarkassörer. I mån av plats kan även andra delta, men deltagarantalet är begränsat.

Kursledare är Anne-Marie Frid, kassör i Stockholms Koloniträdgårdar och Koloniträdgårdsföreningen Skarpnäck samt extern ekonomiadministratör i flera av regionens medlemsföreningar.

Anmälan senast 1 november till utbildning@sthlmkoloni.se
Skriv ”Kassör” i mejlets ämnesruta och ange ditt och din förenings namn.

Kategorier
Möten, utbildning

Träff för studieorganisatörer

Din koloniträdgårdsförening kan söka studiebidrag till föreläsningar och annan utbildning från Koloniträdgårdsförbundet (KTF). Medlemmar i din förening kan också utan kostnad delta i föreläsningar och kurser som ges av KTF och regionföreningen Stockholms Koloniträdgårdar.

Onsdagen den 29 september kl 18-20 inbjuder Stockholms Koloniträdgårdar till en Zoom-träff för studieorganisatörer i regionens koloniträdgårdsföreningar.

Kvällens program:

  • Helena Westerling, KTF, informerar om KTF:s kriterier för att söka studiebidrag 2021.
  • Ingrid Rogblad, Studiefrämjandet, informerar om vilket stöd föreningen kan få.
  • Förslag till aktiviteter, studiecirklar och föreläsare
  • Tid för utbyte av tips, önskemål och idéer om studier
  • Information om kommande aktiviteter

Anmäl dig senast  20 september 2021 genom att skriva till utbildning@sthlmkoloni.se. Uppge namn och koloniträdgårdsförening. Du får zoom-länken i ett e-postbrev.

Kategorier
Möten, utbildning

Kolonistugor på Skansen

På Skansen finns två kolonistugor som representerar 1920-tal (den röda) och 1940-tal (den gula). De flyttades till dit från Tanto Södras koloniträdgårdsförening och området invigdes den 10 augusti 1997. Stockholms Koloniträdgårdar är medlem i föreningen.

Kolonister i tidsenlig klädsel är stugvärdar och informerar om koloniverksamheten varje dag från maj till och med september. Ett 30-tal kolonister delar på värdskapet och har 7 arbetspass per säsong. Som tack för sin insats får de fritt inträde till Skansen under hela året.

Är du kolonist och vill bli stugvärd? Vill du ha mer information först? Kontakta Carina Henelund 073-562 26 92 carinahenelund@hotmail.com, eller Irene Remmel 073-785 81 18 irene.remmel@gmail.com.