Kategorier
Möten, utbildning Stugföreningar Styrelse

Avtal och regler i stugföreningar

Avtal och regler — teori och praktik för stugföreningar

Onsdag 1 december 17.30- max 21.00, inkl. fika och tid för frågor

Plats: Kolonisternas Hus

Kursen ger kunskap om regler, traditioner och praxis i hur en koloniträdgårdsförening bör fungera i Stockholms stad. 

Lennart Pöppel, tidigare ordförande för Föreningen för StorStockholms Koloniträdgårdar och fd organisationssekreterare på Koloniträdgårdsförbundet, föreläser om det formella regelverk som koloniträdgårdsföreningar måste förhålla sig till. Föreläsningen handlar om allt från lagar och avtal till betydelsen av stadgar, ordningsregler och byggnadsregler samt arkivering av viktiga handlingar.  

Ewa Asplund, långvarig ordförande i Listuddens Koloniträdgårdsförening och ansvarig för flera funktioner i föreningen, diskuterar hur styrelsen i en koloniträdgårdsförening med stugor ska tillämpa de formella reglerna och hur en föreningsstyrelse ska arbeta för att alla kolonister ska följa dem. 

Kursen lär ut kunskap om föreningens demokratiska process, inkl. styrelsens roll, uppdrag och ansvar, betydelsen av styrelsemöte och årsmöte. 

Kursen är främst avsedd för styrelseordföranden och nya styrelseledamöter. I mån av plats kan andra delta.


Anmälan senast 2021-11-26 till utbildning@sthlmkoloni.se
Ange ”Stug” i mejlets ämnesruta, ditt namn och koloniträdgårdsförening

Kategorier
Stugföreningar

Fastighetstaxering

Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att försöka få till stånd ett undantag från Fastighetstaxeringslagen, så att Skatteverket kan ta hänsyn till våra arrendeavtals klausul om hembud och prissättningen vid försäljning. Detta tar lång tid, och stugföreningskommittén har därför sammanställt fakta om de regler som gäller tills vidare.
Hämta sammanställningen här. Om taxering 2020