Miljö

Stockholms koloniområden är en viktig del av stadens gröna infrastruktur. Koloniträdgårdarna är en oas för småfåglar, ekorrar och många andra smådjur och insekter. Här finns en mångfald av blommande växter som gynnar bin, humlor och fjärilar. Här finns levande jordar med ett myller av småkryp och mikroorganismer.

Stockholms Koloniträdgårdar arbetar för att öka den biologiska mångfalden i staden och förbättra miljön genom exempelvis plantering av träd och buskar. Vi arbetar för att koloniträdgårdar ska ha slutna kretslopp och en så liten påverkan på klimatet som möjligt. På agendan står bland annat ökad kompostering, minskad användning av plaster, hushållning med vatten och att inte bidra till spridningen av invasiva främmande arter.

insektshotell
Insektshotell. Foto Lena Israelsson

Miljödiplomera föreningen!

Miljö­­diplomer­ingen är en vägledning för miljöarbetet i föreningen. Under processen utvecklar medlemmarna sina kunskaper och stärker samarbetet inom föreningen och med andra koloniträdgårdsföreningar.

Läs om hur miljödiplomeringsarbete går till på Koloniträdgårdsförbundets sida!

Föreningar som påbörjat sin miljödiplomering

Barnängen 
Gubbkärrets Koloniträdgårdsförening 
Orhem Fritidsträdgårdar Trekanten
Skarpnäcks fritidsträdgårdar
Tanto Södra

Diplomerade föreningar

GRUNDNIVÅ
Enskede Gårds Koloniträdgårdar
Forsåns Trädgårdsförening
Fågelsångens Trädgårdsförening
Pungpinans Fritidsträdgårdar 
Skanskvarn, Koloniträdgårdsföreningen
Söderbrunn Koloniförening
Södra Årstalundens Koloniträdgårdsförening
Zinkens Odlarförening
Åkeshov III
Årstafältet


BRONS
Eken, Koloniförening
Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening
Listuddens Koloniträdgårdsförening 
Orhems Koloniträdgårdsförening  
Skarpsnäck Koloniträdgårdsförening
Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening


SILVER
Råcksta Fritidsträdgårdar


GULD
Björkhagens Fritidsträdgårdar
Gubbängens Fritidsträdgårdar
Linnea Koloniträdgårdsförening
Långholmens Koloniträdgårdsförening